Velg en side

Representér Norge

Stolt inngang som Norges representanter

Internasjonal deltakelse

Deltakerne kommer fra hele verden.

Présenter resultatene

Vis hva dere har forsket fram til et internasjonalt publikum. Her er det vinnerne fra 2015, Tomine Victoria Hillier og Torbjørg Venstad fra 10. klasse ved Ski ungdomsskole som stolt viser sine resultater.

Har du lyst til å være med i konkurransen om Norsk Juniorvannpris?

 Grunnet omorganisering av Norsk Juniorvannpris tar vi en liten pause fra høsten 2020 og et stykke uti 2021. Det tas derfor ikke imot oppgaver i denne perioden. Vi kommer sterkere tilbake i midten av 2021. 

Følg med her på siden for mer informasjon.

 

Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med oss på kontakt@norskjuniorvannpris.no

 

 

Praktiske opplysninger

Elever mellom 15 og 20 år kan konkurrere om Norsk juniorvannpris. Man kan delta som enkeltperson eller som en prosjektgruppe med et konkret vannprosjekt, enten gjennom skolearbeid, frivillig organisasjon eller som privatperson.

Prosjektgruppa kan bestå av mange medlemmer, men kan presenteres av høyst tre personer.

Her legges det ut informasjon om hvordan du melder deg på. 

Prosjektrapporten skal inneholde følgende:

  1. En maskinskrevet rapport som beskriver prosjektet og som inneholder illustrasjoner (grafer, tegninger, fotografier). Rapporten kan bestå av maksimalt 15 sider inkludert illustrasjoner og referanseliste og andre bilag. Rapportens skal være ensidig med linjeavstand på halvannen, og være uinnbundet. Fonten skal være Times New Roman 12 punkter.
  2. Rapporten skal være på norsk eller engelsk.
  3. En tydelig og kortfattet prosjekttittel skal skrives på norsk og engelsk. Om ønskelig kan man ha en etterfølgende vitenskapelig tittel.
  4. Den første seksjonen av rapporten skal være et sammendrag som kortfattet beskriver de viktigste delene av prosjektet, hensikt, metoder og materiell, observasjoner og konklusjoner, og en kort forklaring på hvordan prosjektet kan bidra til økt livskvalitet.
  5. En beskrivelse av hvor mye støtte man har fått fra lærere, foreldre, forskere osv. under arbeidet med prosjektet skal inngå i rapporten.

Rapporten sendes inn til kontakt@norskjuniorvannpris.no

 

De innsendte prosjektene vurderes ut fra kreativitet, vitenskapelig framgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon. Bedømmelsen gjøres av en jury som består av representanter fra skoleverket, universiteter og høyskoler og næringslivet.

I den norske finalen er premien for vinneren 20 000 kroner. Halvparten av pengene går til prosjektdeltakeren(e) og den andre halvparten til vinnerens skole/organisasjon/veldedig formål for å oppmuntre til videre satsing på vannmiljøet. 

Deltagelse i den norske finalen premieres med 5 000 kroner.

Tidligere vinnere av Norsk juniorvannpris

Har du forsket på en eller annen side av temaet «VANN» er du kvalifisert til å delta i konkurransen!

2012
Ingvild Skoe, Espen Hovland og Aleksander Skugstad, Lunde 10-årige skole. “Undersøkelser av bunnfauna i forbindelse med rotenonbehandling av Skoeelva i Nome kommune”.
2013
Anna Grønning og Johannes Nyland Tandberg fra Kvernhuset ungdomsskole og Hanne Minken Farestveit fra Grevlingen ungdomsskole.

“Konsekvenser av veisalting for vassdrag—med fokus på drikkevannskilden Gjersjøen”.

2014

Farsund K. grunnskole og ungdomsskole, klasse 10. «High Altitude Balloon, Cumulo-Nimbus, Studying the color of Clouds and Oceans over Southern Norway Using High Altitude Balloons».

2015
Tomine Victoria Hillier og Torbjørg Venstad, Ski ungdomsskole. «Midtsjøvann—et bærekraftig vann?».
2016
Susanne Havsberg og Mathilde Glende Klausen, Ski ungdomsskole. “Hvorfor er Pollenvannet spesielt?”
2017

Kristian Nicolai Jæger Hansen, Bodø Videregående skole. “Gjenbruk av kunstgjødsel—vannforsøk”

2018

Byåsen videregående skole: Elina Roberta Vadze, Kamilla Blekkan, Linn Eggen, Maja Grauff Erntsen og Silje Joner Ognedal. «Overvåking av marine ressurser»

2019

Torjus Olai Erland Aartun, Evelina Nesse, Hans Christian Andersen, Lasse Stuvik, Andreas Aukland, Jonas Harboe, Maria Rønnevik, Adrian Låte Svendsbøe og Ann Rebekka Undheim, Frakkagjerd Ungdomsskole:  «Storavatnet – potensiell reservevannkilde på Haugalandet»

Arrangører

Sponsorer

For flere idéer, se fagstoff og linksamlinger hos: