Velg en side

Representér Norge

Stolt inngang som Norges representanter

Internasjonal deltakelse

Deltakerne kommer fra hele verden.

Présenter resultatene

Vis hva dere har forsket fram til et internasjonalt publikum. Her er det vinnerne fra 2015, Tomine Victoria Hillier og Torbjørg Venstad fra 10. klasse ved Ski ungdomsskole som stolt viser sine resultater.

Delta i konkurranse om Norsk Juniorvannpris

Norsk Juniorvannpris er en prosjektbasert konkurranse som retter seg mot ungdom i alderen 15-20 år. Formålet med konkurransen er å stimulere ungdommens interesse og engasjement for det lokale og globale vannmiljøet. Prosjektene må ha et vannfokus, men ut over det er det prosjektdeltagerne som definerer størrelsen og dybden på prosjektet. Selve prosjektet gjennomføres i forkant av konkurransen, slik at deltagerne kan fremvise en ferdig prosjektrapport og fortelle utførlig om sine forskningsfunn.

Vi åpner for påmelding ett år før selve konkurransen og holder åpent frem til 1. november.Deretter stenges påmeldingen under evaluering og finale som gjennomføres i forbindelse med Verdens Vanndag årlig i mars.

Vinneren av Norsk juniorvannpris deltar i den internasjonale konkurransen Stockholm Junior Water Prize, som foregår i forbindelse med Stocholm Water Week. Dette er en spennende konkurranse der deltagerne møter og får vennskapsbånd med andre unge forskere fra hele verden- en spennende og nyttig erfaring for ungdom å ta med seg videre. I tillegg får den norske vinneren 20 000 kroner. Disse skal deles mellom forskeren(e) og en klasse/organisasjon.

Praktiske opplysninger

Elever mellom 15 og 20 år kan konkurrere om Norsk juniorvannpris. Man kan delta som enkeltperson eller som en prosjektgruppe med et konkret vannprosjekt, enten gjennom skolearbeid, frivillig organisasjon eller som privatperson.

Prosjektgruppa kan bestå av mange medlemmer, men kan presenteres av høyst tre personer.

Fyll ut skjemaet for påmelding under og send det elektronisk til oss innen 1. november. Når du melder deg på må du ha tittelen for prosjektet klart. Frist for innsending av ferdig prosjekt og prosjektrapport er 1. februar. En jury velger deretter ut tre prosjekter som får delta i den norske finalen. Denne avholdes i Oslo i forbindelse med Verdens vanndag 22. mars. Vinneren tildeles Norsk juniorvannpris og går videre til den internasjonale finalen. Denne arrangeres under den internasjonale vannuken i Stockholm på høsten.

Prosjektrapporten skal inneholde følgende:

  1. En maskinskrevet rapport som beskriver prosjektet og som inneholder illustrasjoner (grafer, tegninger, fotografier). Rapporten kan bestå av maksimalt 15 sider inkludert illustrasjoner og referanseliste og andre bilag. Rapportens skal være ensidig med linjeavstand på halvannen, og være uinnbundet. Fonten skal være Times New Roman 12 punkter.
  2. Rapporten skal være på norsk eller engelsk.
  3. En tydelig og kortfattet prosjekttittel skal skrives på norsk og engelsk. Om ønskelig kan man ha en etterfølgende vitenskapelig tittel.
  4. Den første seksjonen av rapporten skal være et sammendrag som kortfattet beskriver de viktigste delene av prosjektet, hensikt, metoder og materiell, observasjoner og konklusjoner, og en kort forklaring på hvordan prosjektet kan bidra til økt livskvalitet.
  5. En beskrivelse av hvor mye støtte man har fått fra lærere, foreldre, forskere osv. under arbeidet med prosjektet skal inngå i rapporten.

De innsendte prosjektene vurderes ut fra kreativitet, vitenskapelig framgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon. Bedømmelsen gjøres av en jury som består av representanter fra skoleverket, universiteter og høyskoler og næringslivet.

I den norske finalen er premien for vinneren 20 000 kroner. Halvparten av pengene går til prosjektdeltakeren(e) og den andre halvparten til vinnerens skole/organisasjon/veldedig formål for å oppmuntre til videre satsing på vannmiljøet. I den internasjonale finalen er premiesummen 5 000 USD og denne deles ut ved en høytidelig seremoni i Stockholm. Den internasjonale sponsoren er Xylem.

Deltagelse i den norske finalen premieres med 5 000 kroner.

Kontakt Linda J. Malm Schmidt på eposteller telefon 905 48 073

Fill out my online form.

Tidligere vinnere av Norsk juniorvannpris

Har du forsket på en eller annen side av temaet «VANN» er du kvalifisert til å delta i konkurransen!

2012

Ingvild Skoe, Espen Hovland og Aleksander Skugstad, Lunde 10-årige skole. “Undersøkelser av bunnfauna i forbindelse med rotenonbehandling av Skoeelva i Nome kommune”.

2013

Anna Grønning og Johannes Nyland Tandberg fra Kvernhuset ungdomsskole og Hanne Minken Farestveit fra Grevlingen ungdomsskole.

“Konsekvenser av veisalting for vassdrag—med fokus på drikkevannskilden Gjersjøen”.

2014

Farsund K. grunnskole og ungdomsskole, klasse 10. «High Altitude Balloon, Cumulo-Nimbus, Studying the color of Clouds and Oceans over Southern Norway Using High Altitude Balloons».

2015

Tomine Victoria Hillier og Torbjørg Venstad, Ski ungdomsskole. «Midtsjøvann—et bærekraftig vann?».

2016

Susanne Havsberg og Mathilde Glende Klausen, Ski ungdomsskole. “Hvorfor er Pollenvannet spesielt?”

2017

Kristian Nicolai Jæger Hansen, Bodø Videregående skole. “Gjenbruk av kunstgjødsel—vannforsøk”

For flere idéer, se fagstoff og linksamlinger hos: